Varför det är mer lönsamt att skala upp en franchise än att bara växa
Published 2023-01-03

Du måste ta de nödvändiga stegen för att lyckas med att skala upp en franchise.

Som franchisegivare kanske du fokuserar på att utöka ditt franchisenätverk för att utöka ditt varumärke och öka dina intäkter. Att bara lägga till fler franchiseenheter till ditt nätverk räcker kanske inte för att uppnå hållbar tillväxt och vinst.

Visst kommer “expansionen” att öka de totala intäkterna och närvaron på marknaden, men det kommer inte nödvändigtvis att leda till betydande tillväxt eller effektiviseringar i verksamhetens sätt att fungera, vilket innebär att aktieägarnas vinster inte kommer att motsvara förväntningarna.

Tyvärr är en vanlig lösning när verksamheten växer och alla är “riktigt upptagna” att man sätter ännu fler människor på problemet! Att bara växa innebär att du också ökar dina omkostnader – inte ditt resultat.
Tips: Intäkter är inte lika med vinst.

En skalbar franchisemodell är dock en modell som kan växa och expandera utan att kräva en proportionell ökning av resurserna. Detta innebär att när nätverket växer minskar kostnaderna för att driva ytterligare enheter och producera varor eller tjänster, vilket leder till högre vinster.

Ett företag som däremot inte är skalbart kommer vanligtvis att få se sina kostnader öka i takt med att det växer, vilket kan leda till lägre vinster eller till och med förluster.

Skalning innebär att skaffa rätt verktyg och göra rätt saker.

Skalning innebär att implementera system, processer och infrastruktur som gör det möjligt för varumärket att expandera snabbare och effektivare. Detta kan innebära att standardisera verksamheten i alla enheter, effektivisera processer och utnyttja tekniken för att förbättra effektiviteten. Att skala upp en franchise kan hjälpa företaget att uppnå betydande tillväxt och öka sin marknadsandel och lönsamhet, men det kan också kräva en större investering av tid, resurser och arbete. Men det är precis vad framgång innebär.

Om du skalar din franchise med hjälp av en digital plattform som Chainformation kan du optimera din verksamhet och få ut mer värde ur ditt franchisenätverk.

När du håller på att bygga ut ditt nätverk kanske du lägger till fler enheter utan att tänka på hur du ska optimera din verksamhet. Detta kan leda till ineffektivitet och brist på konsekvens inom din franchise, vilket inte är en väg till framgång. Om du däremot skalar med hjälp av en digital plattform som Chainformation kan du effektivisera din verksamhet och se till att alla enheter i din franchise följer samma standardrutiner (SOP).

Hur vet du att alla toaletter har rengjorts idag?

En av de viktigaste fördelarna med att använda en digital plattform är möjligheten att centralisera dina manualer, SOP:er, arbets- och checklistor och andra former av dokumentation och att ha dem lätt tillgängliga från vilken enhet som helst dygnet runt.

Detta gör det lättare för franchisetagarna att få tillgång till, följa och kontrollera att korrekta rutiner tillämpas, vilket i sin tur bidrar till att upprätthålla enhetlighet på alla platser. Dessutom kan plattformen tillhandahålla verktyg för att spåra och mäta efterlevnaden av SOP:er och omedelbart meddela chefer när det finns skillnader och avvikelser.

Ditt operativa team kommer snabbt att kunna identifiera potentiella problem eller utmaningar och vidta korrigerande åtgärder vid behov. Detta kan bidra till att säkerställa att alla är på rätt spår och arbetar mot gemensamma standarder, vilket leder till ökad kundnöjdhet och lojalitet på alla platser.

Detta är en välkänd formel: Lojalitet är lika med lönsamhet.

Lojalitet bland nöjda franchisetagare

När man talar om skalning och effektivitet håller de flesta med om att det är mer lönsamt för en franchisegivare att hålla befintliga enheter nöjda än att ständigt behöva rekrytera nya franchisetagare. Franchisetagare som använt Chainformation i många år vet att detta är en viktig del som hjälper lokala operatörer att bli och förbli framgångsrika och nöjda av flera skäl:

Kostnader för att behålla personal:

Att rekrytera och utbilda nya franchisetagare kan vara kostsamt och tidskrävande. Genom att hålla befintliga franchisetagare nöjda och glada kan franchisetagaren minska sina kostnader för att behålla sina franchisetagare och investera sina resurser i andra delar av verksamheten.

Kundlojalitet:

Glada och välinformerade franchisetagare är mer benägna att tillhandahålla högkvalitativa produkter eller tjänster till sina kunder, vilket leder till kundlojalitet. Lojala kunder är mer benägna att återvända till franchiseföretaget och rekommendera det till andra, vilket oundvikligen är en nyckel till ökad vinst.

Varumärkesrykte:

Franchisetagarna är en förlängning av franchisetagarens varumärke, och deras handlingar och interaktioner med kunderna har en betydande inverkan på franchisetagarens rykte. Franchisetagare som följer systemet har större sannolikhet att upprätthålla ett positivt rykte för varumärket, vilket kan leda till…. Ja, ökade vinster. Det kan också vara en viktig del av din franchiseförsäljningsprocess och marknadsföring när potentiella kunder kontaktar dina befintliga kunder för att få referenser.

Behållning av anställda:

Franchisetagare som är glada och nöjda är mer benägna att behålla sina anställda, vilket kan minska personalomsättningen och utbildningskostnaderna. Detta leder i sin tur till ökad effektivitet och produktivitet, vilket kan leda till lägre driftskostnader för franchisetagaren.

Kunder som använder Chainformation säger:

“Chainformation har helt förändrat vår franchiseverksamhet. De digitala manualerna och checklistorna gör det så mycket enklare för våra franchisetagare och deras anställda att få tillgång till den information de behöver och hålla reda på uppgifter. Det har varit en spelförändring för vår verksamhet.”

“Innan vi implementerade Chainformation kämpade vi ständigt med föråldrade pappersmanualer och oorganiserade checklistor. Nu är allting digitalt, organiserat och tillgängligt på ett ställe dygnet runt. Det har fått vår franchise att fungera så mycket smidigare och effektivare.”

“Vi har sett en enorm förbättring av efterlevnaden av våra rutiner sedan vi bytte till Chainformation för våra digitala manualer och checklistor. Vår lokala personal kan nu snabbt få tillgång till den information de behöver och fatta välgrundade beslut, vilket resulterar i en bättre upplevelse för våra kunder. Det har varit en bra investering för vår franchise.”

Slutsats:

Medan det kan vara ett snabbt och enkelt sätt att expandera genom att bara öka ett franchisenätverk kan det kräva lite mer eftertanke att bygga upp ett skalbart koncept med hjälp av en digital plattform som Chainformation, men det kan ge en betydligt starkare grund för långsiktig tillväxt och framgång.

Hur hjälper Chainformation dig

Chainformation är en molnbaserad programvarusvit som är unikt utvecklad för behoven och kraven hos operatörer med flera enheter, som franchisetagare och andra kedjor. Chainformation är en enda enhetlig hubb för alla aspekter av intern kommunikation och samarbete på alla enheter och med verktyg för digitala handböcker, digitala checklistor och uppgiftshantering är det ett kraftfullt verktyg. Chainformation kommer att avsevärt förbättra förutsättningarna för franchisetagare att följa systemet och på så sätt leverera en sammanhängande och konsekvent kundupplevelse på alla platser.

Chainformation erbjuder lösningar som passar operatörer i många olika branscher och storlekar, från 3-4 platser, samt nationella och internationella varumärken med tusentals platser över hela världen.

Similar Posts

GDPR – topp 10 för att få din franchise i form?

GDPR – topp 10 för att få din franchise i form?

Franchiseföretag som samlar in och använder uppgifter från europeiska medborgare - oavsett om de är etablerade i EU eller inte - bör redan vara medvetna om att det rättsliga landskapet som gäller för hantering av kunduppgifter har förändrats dramatiskt i och med...