”Checklistorna har blivit grädden på moset som hjälper oss från ledningen att kvalitetssäkra produkten och följa upp fel och brister för att snabbt ta fram åtgärdsförslag”
– Andréa Abrahamsson, chef Hotellutveckling och nyetableringar på Tott Hotels

Expansion i franchiseform ställde ökade krav på kontroll och uppföljning

Tott Hotels är ett välkänt svenskt hotellkoncept som beslutat att växa med en franchisemodell. De arbetar med hotell som har unika lägen och speciell karaktär och de hotell och anläggningar som ansluter sig till Tott Hotels franchise kan dra fördel av att vara med i en kedja och få de synergier som det ger.

Utmaning och behov

Hotellen man driver är redan idag stora anläggningar med många anställda och omfattande dagliga rutiner som alla måste utföras på ett professionellt sätt för att upprätthålla en hög standard och säkerställa gästernas trivsel och säkerhet. För att kunna expandera i en franchisemodell såg Tott Hotels ett stort behov i att kunna paketera sitt affärskoncept och driftsystem, få handböcker på plats och få möjlighet att kontrollera och följa upp dagliga rutiner.

Vår lösning

Sedan Tott Hotels implementerade Chainformations plattform är nu alla deras handböcker och driftsmanualer helt digitala.

”Att använda Chainformation som digital plattform för våra personalhandböcker och dagliga rutiner har underlättat för alla, både ledning, arbetsledare och anställda. Våra dokument har blivit ”levande” och våra anställda uppskattar att alltid ha nära till uppdaterad daglig information.”
– Andréa Abrahamsson, chef Hotellutveckling & nyetableringar

Dessutom har man kompletterat med integrerade digitala checklistor som är direkt länkade till relevanta avsnitt i handböckerna, så att oklarheter kan lösas omedelbart på plats. Checklistorna rör allt från dagliga morgonrutiner i receptionerna till nattliga larm- och säkerhetsronder och städrutiner i spa-avdelingen, och skickas löpande och helt automatiskt ut till berörda avdelningar.

Med checklistorna har det blivit enklare för personalen att veta vad för rutiner som skall utföras och när det skall ske, något som är ovärderligt i en bransch med hög personalomsättning. Upptäckta avvikelser anges direkt i checklistan och rapporteras i realtid så att närmaste chef notifieras och kan vidta åtgärder. Problem med snö som täcker för nödutgångar, avdelningar som inte blivit städade eller kassaapparater som strular kan nu genast upptäckas och åtgärdas innan de riskerar drabba gästerna.

www.totthotels.se