Säkra att era kampanjer genomförs fullt ut i alla kedjans enheter med hjälp av digitala checklistor

posted in: Blogg | 0

De flesta kedjor som säljer mot konsument är kampanjdrivna och detta gäller oavsett bransch, tjänster eller produkter. Kampanjer har ju ett enkelt mål, att dra in fler besökare i butiken, cafeet eller restaurangen och så effektivt som möjligt konvertera dessa till köpande och lojala kunder.

Mycket tid, resurser och pengar läggs på att utforma och producera kampanjer. Ni skall förhandla med leverantörer, ta fram texter och grafiskt material, producera fysiskt skyltmaterial, digitala bilder för on-line, webbshop, sociala media etc. Sedan kommer den stora investeringen, mediaexponering – att köpa annonser och synlighet är dyrt. 

Men allt detta arbete kan vara mer eller mindre förgäves om den lokala butiken eller restaurangen inte genomför kampanjen i sin helhet. Om man inte skyltar upp, exponerar varor, informerar all personal eller bokar lokala kampanjer som stöd i den utsträckning som krävs – kommer resultatet att bli sämre. Och detta vet du tyvärr allt för väl redan.

Med en kedjas geografiska spridning är det inte möjligt att personer från den centrala organisationen åker runt och fysiskt besöker alla enheter före varje kampanj. Man förlitar sig på att skicka ut instruktioner, planogram och annat teoretiskt stöd så personalen förhoppningsvis gör allt rätt, i rätt tid. Men, det slirar ibland – eller till och med ofta i vissa kedjor. Men detta vet man inte förrän i efterhand när säljrapporterna trillar in under målvärdet, eller när missnöjda kunder yttrar sig i sociala media. 

På tal om kampanjuppföljning. Här har man oftast bara hårda värden att tillgå från kassasystemen, men vad har personalen tyckt och reflekterat över, hur kan vi få med den “mjuka” feedback som kan ge en mer komplett bild av vad som fungerat och vad som kan förbättras i framtida aktiviteter? 

Det är här digitala checklistor och interaktiva on-line formulär kommer in i bilden. Detta är supereffektiva verktyg som kan hjälpa personal i butik att få alla moment rätt, och som ger den centrala marknadsavdelningen verifierat bevis på att allt verkligen är på plats i tid för kampanjstart. 

Hur fungerar detta då i praktiken?

Chainformation är en webb- och appbaserad plattform som är helt utvecklad för kedjor och annan flerfillialverksamhet och syftar till att underlätta så personal ute i driften kan jobba i enlighet med koncept, varumärke och gemensamma policys. Med roll- och rättighetsstyrning i flera nivåer kan hela kedjans struktur och organisation läggas in, varje lokal butik/enhet med ansvariga finns då i systemet. Personal jobbar i en app på valfri mobil enhet och det kommer ut automatiska pushnotiser för alla ändringar/uppdateringar. 

Med en digital checklista skapar marknadsavdelningen ett antal kontrollpunkter vilka sedan skall bekräftas som OK eller Inte OK av personal på resp Enhet/butik. Instruktioner om hur varje moment skall utföras läggs till på varje punkt eller länkas till tex en Handbok. 

För varje enskild kontrollpunkt kan man sedan kräva (tvingande) att ett foto måste bifogas, tex på exponering i skyltfönster, att nya menyer står på borden etc. Om något saknas eller inte stämmer, markeras detta som en avvikelse och kommentarer kan skrivas direkt i checklistan. Även här kan ett foto bifogas (frivilligt) som förklaring. 

Rapporter i realtid ger snabba åtgärder

I Chainformation samlas all denna data och skapar rapporter i realtid. Dessa rapporter kan sedan nås av utvalda funktioner vilket kan vara både centralt på HK och den regionala,  lokala driftschefen. 

På en “dashboard” visas status med överskådlig grafik och det är superenkelt att få en överblick oavsett om kedjan har 5 eller 5000 enheter. 

Eventuella avvikelser, kommentarer och foton kan snabbt filtreras fram för åtgärd i rätt butik. Ingen e-post, inga excelfiler eller extra administration.

Så, när det är dags för kampanjstart har ni 100% koll på att alla enheter är klara och redo enligt riktlinjerna. 

De digitala checklistorna kan naturligtvis användas för många andra ändamål och processer; dagliga öppning/stängningsrutiner, kvartalsrutiner, centrala revisioner och audits, egenkontroller, brandskyddsrondering etc. 

Uppföljning – vad hände?

När sedan en kampanj är slut kommer uppföljning och utvärdering. Hur försäljning och konvertering gick rent matematiskt, det vet ni exakt från era säljrapporter och KPIs. Men hur upplevde personalen att kampanjen gick? Vad sa kunderna, hur var det att jobba med kampanjen, vad var bra och vad fungerade dåligt ute på golvet. Detta får ni inte veta i er KPI-rapport. 

Då kan man i Chainformation snabbt och enkelt skapa ett digitalt utvärderings/frågeformulär som via appen skickas ut till samma målgrupp som implementerade kampanjen. Här kan man ställa ett antal korta och relevanta frågor, antingen med förvalda svarsalternativ, eller med fritext för egna kommentarer. 

Alla svar samlas in i systemets databas, ni kan i realtid följa vem som har svarat, vem som ännu ej svarat och behöver en påminnelse. Ni ser alla svar med olika fördelning och kan snabbt läsa alla manuella kommentarer. 

Precis som med checklistorna är detta 100% digitalt, ingen administration eller floder av excel och e-post.    

För mer information, eller om du vill boka en demo