Så säkrar du att hela kedjan är kampanjklar

posted in: Blogg | 0
Som kund har du säkert själv upplevt det. Du har sett att den där kedjan har ett erbjudande just nu – ta tre men betala för två. Väl framme i kassan påminner du om kampanjen men möts av oförstående ”nej, det priset gäller inte här” eller frågande ”har vi kampanj på det nu..?” Personalen verkar helt enkelt inte vara medveten om erbjudandet och du ser inte heller någon information i butiken om att kampanjen faktiskt pågår – tog du fel på datumet? Undrande går du därifrån.

En utmaning för dig som marknadschef

Varför händer det då att butiker, caféer eller restauranger inte är i fas med kedjans centrala kampanjer? Jo, ofta är ni på den centrala marknadsavdelningen väldigt duktiga på att kommunicera budskap externt – det vill säga till kunden – men det slirar ibland när det gäller kommunikationen till medarbetarna. Som du säkert vet är effektiv internkommunikation en förutsättning för att synkronisera kedjan i alla led, och grundläggande för att stödja och motivera medarbetare, men trots detta är det få kedjekontor som ger internkommunikationen tillräcklig uppmärksamhet.

 Exempel på utmaningar vid kampanjer:

  • Personal är inte förberedd
  • Butiken är inte skyltad
  • Kampanjmaterial används inte som planerat
  • Produkterna är inte beställda i rätt volymer
  • Kassorna är inte uppdaterade

Var där mottagaren är

I interna utvärderingar klagar medarbetare ofta på att information om kampanjer saknas eller är otillgänglig. Det är dessvärre allt för vanligt att man måste fråga runt bland sina kollegor för att till exempel få reda på vilka kampanjer som är aktuella.

Fråga dig själv vilka av era interna kommunikationskanaler som faktiskt används och fyller en viktig funktion. Är intranätet uppdaterat? Är ett besök på intranätet en del av medarbetarnas dagliga rutin? Att effektiv kommunikation måste anpassas till mottagarens behov är vi nog ense om. Nuförtiden har de flesta vant sig vid att få den information de behöver, närhelst de behöver den. Därför måste även kampanjinformation finnas där allt händer – det vill säga i en mobil enhet.

En enkel hygienfaktor

Personalen är inte förberedd, butiken är inte skyltad och produkterna som ingår i kampanjen är inte beställda i rätt volymer – vad resulterar då detta i? Jo, framförallt leder det till sämre försäljning, men det finns ytterligare konsekvenser. Medarbetarnas engagemang och ägarskap minskar och dessutom tar kundernas förtroende stryk – något som leder till att varumärket skadas i det långa loppet. En så enkel sak som att kampanjmaterial inte når medarbetarna kan alltså ställa till stora bekymmer.

Era medarbetare är de viktigaste ambassadörerna för en kampanj, men för att de ska kunna tro på kampanjen och vara duktiga säljare måste de ha rätt information när er kampanj börjar rulla i mediekanalerna. Som ansvarig för butikskampanjer måste du vara 100 procent säker på att alla enheter är startklara när du trycker på startknappen. Något som måste klassas som hygienfaktor i dagens systemlandskap. Du skall alltså kunna lita på att ditt system hanterar spridningen av kampanjmaterial – det måste helt enkelt vara något du fullt ut kan lita på att det funkar när du väl trycker på den där knappen.

Kvittens och kontroll är nyckeln till att säkra kampanjen

En mobilbaserad tjänst ger ett ögonblickligt kvitto på att informationen nått fram och att relevanta medarbetare tagit del av den. När materialet väl är mottaget säkrar digitala checklistor att kampanjmaterial används som tänkt. Till exempel kan ett foto på genomförd kampanj-skyltning bekräftas direkt i checklistan. Systemfunktioner hjälper dig helt enkelt att få koll på att alla butiker är uppskyltade och redo när kampanjen väl startar.

För medarbetarna betyder detta mycket. När de kommer till jobbet på kampanjstartdagen finns produkterna både i butiken och på lagret, skyltningen är i ordning och därför kan de lägga sin energi på att bemöta kunderna. Genom att säkra att dina medarbetare har rätt information vid rätt tillfälle säkrar du inte bara din kampanj utan du engagerar, involverar och inspirerar också dina medarbetare – något som leder till att ni både behåller och attraherar personal.

En så enkel sak som en bekräftelse på att kampanjmaterial används som det är tänkt säkrar inte bara din kampanj, den bidrar dessutom till många positiva sidoeffekter.

Lämna ett svar