Så kan en digital samarbetsplattform stärka aktievärdet för franchisegivaren.

posted in: Blogg | 0
Det finns många skäl att maximera aktievärdet för din franchiseverksamhet. Kanske planerar du en exit eller behöver göra en nyemission för att få in kapital.  Att övertyga banker och finansiärer om att ditt företag är kreditvärdigt kan vara ännu ett skäl.

Att skapa rätt system för den interna kommunikationen och ledningen av kedjan kan vara starkt bidragande om du har som mål att maximera värdet av din franchise.

Värdet av en franchisebaserad organisation kan öka markant genom att implementera enkla, smidiga och säkra kommunikations- och samarbetssystem tvärs över hela kedjan med franchisetagare. Men det finns ett tyngre skäl att öppna upp för ett sådant gemensamt kommunikationsnav – nämligen att det skulle tillåta insamling, lagring, sökning, delning och användning av den kunskap och best practice som din franchise bygger på. Det i sin tur ger investerare och banker, tillsammans med finansiell data, precis information om din verksamhet och hur väl den fungerar.

Låt oss ta en närmare titt på hur implementering av ett modernt molnbaserat franchiseintranät kan påverka ett högre försäljningsvärde, fördelaktigare finansieringsvillkor eller mer lukrativa förutsättningar inför investeringserbjudanden som t.ex. nyemissioner.

Vad tittar köpare och kreditgivare på?

När investerare köper företag eller aktier bör de alltid göra undersökningar för att fastställa kvaliteten på de tillgångar de är på väg att köpa. Om de tror att din verksamhet kommer att ge tillräcklig avkastning och inte medför några oförutsedda risker blir de avsevärt mer benägna att investera och att se din värdering som relevant.

De bästa investerarna ser långt under ytan på en verksamhet för att ta reda på hur väl den fungerar. Precis som en påläst köpare av en begagnad bil vet hur han ska undvika att bli lurad, vet en klok investerare värdet av den samlade kunskap och de kommunikationssystem som stödjer en framgångsrik franchisingverksamhet.

Denna kunskapens infrastruktur utgör grunden till en franchise och går att utveckla på ett smidigt sätt utan att kompromissa med kvaliteten – något som är särskilt attraktivt för investerare på jakt efter företag med möjlighet att växa – och att växa fort.

Köparen vill ha tillgång till ditt kunskapsnätverk

En annan drivkraft för investerare är möjligheten att överta ett företag sömlöst, utan att behöva ägna månader åt undersökningar, betala konsultarvoden och genomföra HR-processer.

Investerare vill med andra ord kunna ta kontroll och dra nytta av franchisetagarnas kunskaper och erfarenheter direkt. I en franchiseverksamhet är det franchisetagarna som är ansiktet utåt. De säljer dina produkter eller tjänster, de kan din marknad och, om allt fungerar som det skall, förvandlar centrala beslut till ren förtjänst. Om de kan återkoppla till de nya ägarna, och om ägarna på ett enkelt sätt kan kommunicera med dem, sparar man såväl tid som pengar.

Med rätt verktyg för kommunikation och kvalitetsstyrning av kedjan på plats kan investerare dra fördel av franchisetagarnas kunskap. I gengäld kan nya ägare kommunicera sina idéer direkt till varje franchisetagare och snabbt få feedback. Allt handlar om att bygga upp en databas som kan användas på ett effektivt sätt – något som inte alltid är fallet inom franchising.

Inte sällan litar man i stället till expertisen hos cheferna och hjälper medarbetare att lagra den kunskap som håller rörelsen rullande. Investerare ser dock avsaknaden av dokumenterad och delbar kunskap som en varningsflagg. Medarbetare kan sluta och då försvinna med all värdefull know-how. De vill ta över en verksamhet där allt och alla drar åt samma håll och som tar till vara tillgänglig kunskap på ett effektivt sätt. De söker franchisingföretag som kan visa upp mjuka värden som kommunikation, öppenhet och flexibilitet. Att ha ett stabilt kedjeunikt intranät på plats är en mycket bra början när du vill visa potentiella investerare att du har just den här typen av kunskapsbas.  Att risker och okända faktorer kan reduceras är värt mycket för en ny ägare eller kreditgivare.

Grunden för en värdefull franchisingverksamhet

Vi vet att investerare värdesätter en välskött franchise men vad måste du mer tänka på för att säkerställa en hög värdering på marknaden?

Självklart måste du ha ordning på alla legala och formella detaljer som varumärkesregistreringar, franchiseavtal, leverantörsavtal m.m. Sedan, utöver att dina franchisetagare visar lönsamhet, gör det stor skillnad att ha en enhetlig och tydlig företagskultur implementerad. Ett annat viktigt steg är att förse alla franchisetagare med aktuella och användarvänliga manualer och handböcker i kombination med relevanta utbildningsinsatser – gärna omfattande, men samtidigt lättillgängliga. Ännu ett är att koppla ihop dessa manualer med digitala checklistor för att driva och styra alla dagliga rutiner och hålla uppföljningen på topp. Den interna kunskapsbasen med forum för att svara på frågor från franchisetagare i realtid ger också en bättre kontroll och kontakt med driften.

En effektiv kundservice är ytterligare något som ökar värdet och kan också marknadsföras genom franchiseintranätet. Det kan ske i form av Frågor & svar (FAQ) för kunder, direktsvarsfunktion för medarbetare med kundkontakt eller lärande online-event kring kundservice. Allt detta kokar ihop till en rörligare och mer dynamisk kedja, nöjdare kunder, effektivare medarbetare, stärkt varumärke och högre aktievärde.

Gör aktievärdet till en faktor i din affärsplan

Du kanske inte har några planer på att sälja din franchiseverksamhet, eller ens att skaffa mer kapital. Ändå är det en god idé att göra värdet av din rörelse till en drivkraft att ligga till grund för dina interna strategier. Investerare söker välskötta verksamheter med starka band mellan franchisegivare, franchisetagare, kunder, informationsutbyte och flexibilitet.

Alla dessa saker är av godo för franchisingverksamheter oavsett framtidsplaner. Och alla kan förbättras genom att installera ett kommunikationsramverk som är figursytt till behoven i din verksamhet. Det kan mycket väl bli en av de bästa investeringar du någonsin kommer att göra i din kedja.

Om du fann detta intressant vill vi tipsa om vår artikel:
Vad gör du när det största hotet mot ert varumärke är dina egna franchisetagare?

Om författaren

Anders Hall är en av grundarna till Chainformation, ett bolag som sedan 2001 levererat digitala verktyg och system för ledning, kommunikation och kvalitetsstyrning till franchise och kedjeverksamheter.

Vill du veta mer om hur vi på Chainformation tänker kring frågor som dessa, lyssna då på Anders när han gästade Franchisepodden med: Hur struktur och ordning och reda bidrar till ökat kundvärde!