Retail

Personal i era butiker är vid frontlinjen

Oavsett vilken kanal kunden handlar genom, en övergripande punkt styr allt: deras förväntningar på ert varumärke. Kunder förväntar sig mer av varumärken än någonsin tidigare, och som kedjeledare måste ni förse butikschefer, franchisetagare och personal med de verktyg de behöver för att uppfylla dessa förväntningar, särskilt i fysiska butiker. Personalen ute i butik är ju de som fått ansvaret att möta kunden – de måste ges de bästa förutsättningarna leverera mot deras förväntningar. 

Ställ frågor som:

  • Utförs dagliga öppnings- och stängningsrutiner i linje med S.O.P i alla butiker?
  • Gör alla butiker sin “kundrunda” enligt schema?
  • Genomförs och verifieras kampanjer och marknadsföringsinsatser på butiksnivå?
  • Har all personal tillgång till uppdaterad information och underlag för att snabbt och korrekt  svara på kundfrågor?
  • Hur identifieras, rapporteras och åtgärdas avvikelser i butik?
  • Har vi effektiva rutiner och processer för att göra “konceptrevisioner” ute i kedjan?
  • Hur många olika appar, system och plattformar har ni idag där olika information skvalpar runt?

När vi summerar viktiga punkter för att modernisera och effektivisera stödet till butikskedjor idag, så framträder några kritiska fokusområden där Chainformation kan erbjuda betydande hjälp:

1. Konsekvent och effektiv kommunikation:

För att hålla alla butiker och anställda synkroniserade med företagets policyer, kampanjer, standarder och riktlinjer, är det nödvändigt att ha ett (1) gemensamt effektivt kommunikationssystem. Med Chainformation kan ni enkelt distribuera viktig information direkt i mobil till olika Roller och nivåer i er organisation, och snabbt följa upp att alla läst vad de skall. Utöver detta, är snabb feedback via chattar och forum från butiker till huvudkontoret  ovärderlig för att identifiera problem eller möjligheter.

2. Agil omställning:

Världen förändras snabbt, och enskilda butiker liksom kedjan i sin helhet behöver vara rustade för att snabbt anpassa sig till nya trender, förändrade kundbeteenden och nya konkurrenssituationer. Chainformation ger verktygen för att snabbt uppdatera och sprida nya riktlinjer och rutiner till alla butiker. Men framför allt, att enkelt följa upp så nya rutiner är implementerade och verifierade, vilket möjliggör agil omställning med full kontroll.

3. Hållbarhet och socialt ansvar:

Allt fler konsumenter förväntar sig att företag visar sitt engagemang för hållbarhet och socialt ansvar. Genom att tiilängliggöra och dela uppdateringar, utbildningsmaterial och handlingsplaner för hållbarhet och socialt ansvar, hjälper Chainformation din organisation att leva upp till dessa förväntningar. Det blir också korrekta och synkrona svar på kundfrågor när alla medarbetare delar samma, korrekta information. 

4. Förenklad arbetsflödes- och rutinhantering:

Med digitala, schemalagda checklistor och uppgiftshantering gör vår plattform det lättare att skapa och följa arbetsflöden för dagliga och återkommande rutiner. Det hjälper till att förbättra effektiviteten i butik, minska antalet vanliga fel och misstag och öka följsamheten till koncept och varumärke genom hela kedjan.

Centrala Audits eller konceptrevisioner hanteras också smidigt via plattformen. 

Med specialfunktioner för hantering av digitala manualer, handböcker, instruktioner och utbildningsmaterial är Chainformation även navet för all er know-how och kedjans samlade erfarenheter.

5. Lokalt ägarskap och kontroll:

Chainformation ger lokala butikschefer de verktyg de behöver för att effektivt hantera sina team, följa upp lokala rutiner och säkerställa att butiken uppfyller företagets övergripande standarder och riktlinjer.

Alla dessa punkter tillsammans skapar en starkare och mer enhetlig kedja, samtidigt som det frigör tid och resurser för era centrala team att fokusera på affärsutveckling, kvalitetsarbete och att ge bästa möjliga support till butikerna.

 

Vill du veta mer? Boka en demo med oss idag för att se hur Chainformation kan förbättra din butikskedja.

Läs mer om plattformens olika egenskaper och funktioner.