Restauranger och caféer

Återkommande gäster är avgörande

För en kedja med restauranger eller kaféer är framgång eller misslyckande direkt kopplat till gästernas upplevelse och hur den lokala verksamheten lever upp till deras förväntningar, myndigheters krav och ekonomisk lönsamhet.

Att driva en framgångsrik restaurangkedja innebär att jonglera med en mängd olika uppgifter samtidigt. Allt från att säkerställa enhetlig servicekvalitet till att hantera komplexa driftsrutiner, följa upp och ge löpande support till all personal.

Chainformation är verktyget som kan hjälpa dig att effektivisera dessa processer, skapa översikt och kontroll och därmed frigöra tid och resurser för ditt team att fokusera på utveckling och tillväxt. 

Problem vi löser

Chainformation är mer än bara ett digitalt verktyg – det är lösningen på några  väldigt vanliga utmaningar i en restaurangkedja.

Inkonsekvent kvalitet och service:
Med vår digitala plattform kan du skapa, uppdatera och distribuera driftshandböcker, manualer och checklistor till hela din organisation på ett ögonblick. Detta hjälper till att säkerställa så alla medarbetare kan följa samma höga standarder, oavsett var i kedjan de befinner sig och att ledningen enkelt kan följa kedjans status.

Svårighet att kommunicera och samordna:
Chainformation gör det möjligt för alla medlemmar i din organisation att kommunicera och samarbeta effektivt via mobilen. Med bara några få klick kan du skicka meddelanden, dela dokument och få ögonblicklig feedback, vilket gör det enklare än någonsin att nå ut med viktig och kritisk information. Inbyggd läs-spårning ger full insikt vem som inte läser viktig info. 

Komplexa arbetsflöden:
Vår plattform gör det enkelt att skapa och följa arbetsflöden för dagliga och återkommande rutiner, vilket reducerar risken för vanliga fel och misstag. Med digitala checklistor i mobilen är det ingen som missar att checka av, eller att följa upp. Tvingande fotobevis och QR-koder kan ge ökad kontroll där det behövs. 

 

Fördelar för hela kedjan

Chainformation är utformat för att skapa mervärde för alla aktörer och intressenter i kedjan.

För kedjans centrala funktioner: De får ett kraftfullt verktyg för att skapa, standardisera och sprida driftsrutiner, kvalitetsstandarder och riktlinjer på ett effektivt sätt. Kommunicera i realtid med viktiga uppdateringar och få rapporter på vem som inte läst. Digitala checklistor och uppgiftshantering ger full koll var det missats med  viktiga rutiner och avvikelser. 

För restaurangchefer / franchisetagare: Vårt system gör det enklare för dem att få igång och hantera ny personal, följa upp lokala rutiner och avvikelser tillsammans med kedjans gemensamma kvalitetskontroller.

För restaurangpersonal: Chainformation är en smidig på-jobbet-app, superenkel att använda och som gör dagens arbetsuppgifter enklare att följa och där snabb kommunikation med arbetskamraterna bara är ett tumsvep bort.

För gästerna: När alla restauranger jobbar i synk med koncept och gemensamma värderingar blir det en konsekvent och kvalitativ upplevelse varje gång gäster besöker någon av restaurangerna i kedjan.

 

Ta nästa steg

Förstår du potentialen i Chainformation? Boka en demo idag för att se hur vi kan hjälpa din restaurangkedja att nå nya höjder. Med Chainformation vid din sida är du redo att erövra världen – en restaurang i taget.

Allt finns på ett ställe

Alla driftsrutiner hanteras digitalt i Chainformation-plattformen. Med rollbaserade behörigheter, flera språk och 24/7 åtkomst via vilken dator eller mobil enhet som helst, är information tillgänglig när och var den behövs. Inbyggda digitala checklistor och uppgiftshantering ger personalen effektiva verktyg för att hantera alla återkommande rutiner och rapportera avvikelser utan papper eller mängder med chattmeddelanden.

N

Recept

N

Leverantörsavtal

N

Uppgifter & rutiner

N

Marknadsföringsmaterial

N

Checklistor

N

Lathundar

N

Manualer

N

Policyer

N

...och mer.

Läs mer om plattformens olika egenskaper och funktioner.

Digitala verktyg för kedjesupport, konceptstyrning och kvalitetskontroll.

För att en kedja eller organisation skall kunna växa snabbt med bibehållen kvalitet och effektivitet krävs skalbarhet. Förmågan att kunna växa utan att behöva utöka storleken på den centrala administrationen i samma takt. 

När kedjan växer över geografiska avstånd ökar behovet av att kunna “fjärrstyra”, att  både lokala chefer och centrala administratörer har tillförlitliga verktyg för att regelbundet kontrollera att alla restauranger uppfyller era krav. Inget är mer skadligt för ett starkt varumärke än enskilda restauranger som går “sin egen väg” och skapar egna lösningar, vilket kan resultera i förvirring och besvikelse bland gästerna och irritation bland andra enheter i kedjan.

Chainformation är den plattformen som kan hanterar alla dessa processer digitalt. Tack vare funktioner som rollbaserade behörigheter, flerspråkstöd och ständig tillgänglighet via vilken dator eller mobil enhet som helst, finns alltid rätt information till hands när och var den än behövs. Med inbyggda digitala checklistor och ett system för uppgiftshantering, har ditt team de effektiva verktyg de behöver för att hantera återkommande rutiner och arbetsuppgifter utan onödig pappershantering eller otaliga e-postmeddelanden. Dessutom kan era lokala team ges behörighet att själva hantera sina checklistor, uppgifter och chattgrupper, om så önskas.