Enkel och flexibel prismodell

Skalbart och transparent – ni vet alltid vad det kostar.

ETT FAST PRIS PER DRIFTSENHET

Allt ingår – utom obehagliga överraskningar!

– Pris per Enhet/Butik, INTE per användare
– ALLA funktioner ingår
– Fri support för HK
– Volymrabatter
– Alternativ för integrationer

Uppstarts- och On-Boardingavgift: 8.900 kr (engångskostnad för hela kedjan)
Har du några frågor? Tveka inte att höra av dig eller titta igenom FAQs längre ner på sidan.

Vi hjälper er igång

Chainformations guidade introduktion och support hjälper nya kunder att snabbt komma igång och använda plattformen. Med en dedikerad supportperson får nya kunder personlig vägledning och utbildning för att säkerställa en smidig övergång till plattformen. 

Alla moduler ingår

Alla tillgängliga moduler och funktioner ingår i vårt Standardavtal och ni får automatiskt tillgång till nya basfunktioner och förbättringar.
Inga dolda kostnader eller avgifter för “uppgradering”…
Med Chainformation ligger ni alltid i framkant.

Gratis admin support

Gratis support via videomöten och e-post ingår för huvudkontorets administratörer när det gäller Chainformation standardmoduler.

Standardsupport med 12 timmars svarstid vardagar.

VANLIGA Frågor hos köpare

Kostnader och licenser

Vad är en enhetslicens?

En enhet är detsamma som en driftsenhet/lokal i ditt företag, t.ex. butik, restaurang, kontor, anläggning, franchisetagare. Personalen för en enhet anges i Chainformation och kallas kollegor. Du aktiverar och hanterar alla kollegor/användarkonton för varje enhet.

Kan Chainformation fakturera våra enheter/butiker/restauranger?

Nej, Chainformation kan endast ha ett licensavtal med en motpart och det är alltid den centrala organisationen/varumärkesägaren.

Vad händer om det finns fler än 20 användare på en enhet?

Systemet beräknar antalet aktiva användarkonton på varje enhet varje månad. De enheter som överstiger 20 användarkonton under föregående månad uppgraderas automatiskt till nästa nivå, t.ex. från Small till Medium eller Medium till Large etc. Den extra kostnad som debiteras anges i ditt avtal. Du kommer endast att debiteras extra för de enheter som har fler än 20 användare och endast under de månader som detta är relevant. Systemet nedgraderar automatiskt enhetens licesenes när du tar bort användare.

Behöver vi lägga till alla användarkonton manuellt när vi startar?

Nej, om du har många användare finns det en importfunktion som skapar alla användarkonton automatiskt genom att importera en Excel-fil. Du MÅSTE dock använda den specificerade Excel-mall som tillhandahålls av Chainformation. Kontakta Chainformations support för hjälp.

Hur lägger vi till eller ändrar enheter/licenser?

Det gör du under menyn “Vår organisation” sedan “Kollegor” eller “Enheter”. Du kan välja att till exempel låta dina lokala chefer hantera sin personals användarkonton.

Vem i vår organisation kan lägga till enheter och licenser som skapar kostnader?
Detta bestämmer du själv genom att ange rättigheter för de roller du väljer i inställningen. Exempel: rollen SuperAdmin måste ha rättigheter i “Organisationshanteraren centralt” inställd på “Administrera”. Rollen som restaurang-/butikschef bör ha organisationschef lokalt inställd på “Skriv”.
Hur beräknas vår månadskostnad?

Du har ett baspris, som en minimikostnad, som inkluderar X antal enhetslicenser. Hur många som det är, anges i ditt avtal. Utöver grundpriset debiteras du en fast licens- och serviceavgift per månad för varje ytterligare enhet som du har aktiverat i Chainformation. Du aktiverar och hanterar nya enheter själv. “Meny/Vår organisation/enheter”

Funktioner och tjänster

Finns det gränser för hur många filer, bilder etc. vi kan lagra?
Nej, det finns inga tekniska begränsningar förutom att vi rekommenderar att du inte laddar upp enstaka filer eller batcher av flera filer större än 900MB i samma uppladdning. Detta gäller inte videor, som kan vara upp till 3 GB/fil

En viss lagringsvolym ingår i ditt avtal, om du laddar upp mer än vad som ingår kommer du att debiteras en liten extra avgift och det är inte en budgetbrytare. Om du inte vill betala för extra lagring kan du enkelt rensa ut filbiblioteket och avgiften kommer att försvinna nästa månad.

Kan vi få vår egen kundunika URL/inloggningsadress?

Ja, det är möjligt att ha en egen unik domän/URL. Kontakta Chainformations support för mer information.

Kan vi ställa in vår egen e-post som avsändare för e-postmeddelanden som skickas till användare av plattformen?

Ja, under Meny: Du kan ange din egen SMTP-server för e-post som avsändare och därmed välja vilken adress du vill skicka ut från. Detta rekommenderas starkt eftersom det minskar risken för att meddelanden fångas i skräppostfilter.

Vi behöver en speciell funktion eller egenskaper i Chainformation, kan vi beställa det?

Nej, Chainformation utvecklar inte funktioner eller moduler för enskilda kunder. Om du har mycket specifika behov föreslår vi att du kontaktar en webbbyrå/utvecklare som kan bygga det du behöver och sedan integrera detta med Chainformation via API (se avsnittet om integration nedan) Många kunder har byggt mycket framgångsrika integrationer med egenutvecklade moduler .

Du kan också skicka en begäran om en viss funktionalitet till Chainformation Support. Vi samlar in alla kunders önskemål och när det finns tillräckligt med begäran om samma typ av funktionalitet kan Chainformation besluta att prioritera och utveckla den som en standardfunktion. En standardfunktion kommer att göras tillgänglig för alla kunder. Detta skapar ett kraftfullt ekosystem där alla kunder drar nytta av.

Varför måste appen heta Chainformation, kan vi inte använda vårt eget varumärke?

Nej. Varken Apple eller Google tillåter att en app har olika namn och ikoner. Det är alldeles för kostsamt och komplicerat att underhålla helt unika appar för kunderna, det skulle öka kundens kostnader med hundratals euro per månad. Men så snart en användare har loggat in är appen kundunik.

Hjälp, support och uppgraderingar

Kostar det något att få support?
De flesta avtal inkluderar gratis support för Chainformations standardfunktioner, detta framgår av ditt prenumerationsavtal. Vi har mycket begränsade möjligheter att tillhandahålla support som inte är relaterad till Chainformations kärnplattform. Om detta i sällsynta fall kan hanteras debiteras det enligt gällande timprislista.
Hur kan vi få hjälp?

Stöd ges till de som är centralt ansvariga för plattformen i din organisation. Chainformation erbjuder inte support till dina slutanvändare.

Om du har ett supportärende, skicka ett e-postmeddelande till supporten eller fyll i formuläret “Jag behöver hjälp” i systemet (frågetecken uppe till höger). Det rekommenderade alternativet för snabbast möjliga support är det senare.

Supportförfrågningar besvaras inom 12 timmar under normala arbetsdagar måndag-fredag.

Support tillhandahålls endast för Chainformations standardfunktioner, inte för skräddarsydda lösningar, integrationer, hårdvara eller tredjepartsapplikationer. Supportärenden prioriteras av Chainformation, men vi försöker hantera alla förfrågningar så snabbt som möjligt.

I biblioteket Chainformation User Guide finns bruksanvisningar för alla funktioner.

Hur fungerar det med uppgraderingar?

Chainformation utvecklar kontinuerligt plattformen med nya och förbättrade funktioner, både för webbläsare och appar. Uppgraderingar och funktioner rullas automatiskt ut till alla kunder och du behöver inte göra någonting. Ett par dagar innan en uppgradering kommer det att finnas ett meddelande vid inloggningsrutan och inne på plattformen som informerar om datum och tid för uppdateringen.

Om det anses nödvändigt så skickar vi ut mejl med instruktioner och manualer om nya funktioner. Detta skickas till personerna som är SuperAdmins på plattformen.

Vad gör vi om ett fel eller bugg uppstår?
Skicka den till support via hemsidan eller använd hjälpfunktionen i plattformen (rekommenderas). Beskriv felet så detaljerat du kan, bifoga om möjligt även en skärmdump. Support kommer att kontakta dig om de har några frågor, för att meddela dig att problemet är löst eller förväntad tid tills en lösning är på plats (beroende på hur allvarligt felet är).

Integration och kopplingar

Active Directory/LDAP

Teknisk integration med Chainformation utförs av kundens tekniska konsulter med stöd från Chainformation.

API

Chainformation plattformen bygger på interna API:er och det gör att du både kan läsa och skriva data för alla funktioner i plattformen. För att komma åt API:et behöver du kontakta Chainformations support för att få en så kallad API-token och adresser till de olika publika API:er som finns. Transaktionskostnader och volymbegränsningar kan uppstå beroende på hur många förfrågningar som ska göras.

Teknisk integration med Chainformation utförs av kundens tekniska konsulter med stöd från Chainformation.

Kan vi koppla ihop eller integrera Chainformation med andra system?

“Integration” är ett mycket brett och ospecificerat begrepp, men det korta svaret är ja, du kan ansluta och integrera till/med Chainformation på många olika sätt via våra APIer. Alla typer av integrationer är kundunika projekt och omfattas inte av den kostnadsfria supporten. Chainformation kan hjälpa till i dessa projekt och nedlagd tid debiteras enligt gällande prislista.

Teknisk integration med Chainformation utförs av kundens tekniska konsulter med stöd från Chainformation.

Iframe/embed

Att bädda in så kallad Iframe-kod innebär att du kan se andra webbsidor eller webbtjänster integrerade på en sida i Chainformation-plattformen. Detta erbjuder ett mycket stort urval av möjligheter att lägga till funktioner och tjänster. Det är mycket enkelt att infoga Iframe-kod genom den inbyggda funktionen “Embed code”. I textredigeraren, välj funktionen “Embed code”, klistra sedan in koden i det nedre fältet och spara.

Exempel på webbappar/funktioner som kan infogas med Iframe:

Gratis videokonferenstjänst och bokning: www.setmore.com
Kalender: www.teamup.com, www.time.ly, www.skedda.com
Avancerade formulär, beställningsmodul: eu.jotform.com
Video: www.vimeo.com
Flowcharts, organisationsscheman: www.lucidchart.com
Presentations, PPT slides live: www.slideshare.net
Powr.io-bibliotek med hundratals smarta funktioner som du kan anpassa och infoga: www.powr.io

SSO, Single Sign On
I de fall Chainformation utgör huvuddatabasen för alla användare och identiteter i din verksamhet kan denna användas för att styra inloggning till andra tredje parts system, plattformar och tjänster. Användare behöver då bara logga in på Chainformation för att komma åt de underliggande systemen med ett klick.

För att aktivera SSO-anslutningar måste du kontakta Chainformations support. Det kan tillkomma ytterligare kostnader för anpassning.

Teknisk integration med Chainformation och tredjepartssystem utförs av kundens tekniska konsulter med stöd från Chainformation.