Användarloggning och läsrapporter

All aktivitet i vår tjänst loggas automatiskt. Den inbyggda statistikmodulen ger full koll på vad som händer i plattformen och med modulens smarta rapporter får ni en omedelbar överblick. Med några snabba klick får ni reda på hur många som loggar in, när de loggar in, vilka som inte loggar in tillräckligt ofta, samt vad medarbetarna läser och inte läser.

Vad har dina medarbetare inte läst?

Ett väl fungerande internt informationsflöde är avgörandet för hur kedjeföretag framgångsrikt lyckas expandera och skapa lönsamhet. Om medarbetare inte agerar på rätt information, eller tar beslut på fel underlag, så riskerar organisationen att få avvikelser som kan skada varumärket och kundrelationen.

Därför är det viktigt att ledningen vet att alla medarbetare i butikerna eller restaurangerna har läst all information som är avsedd för dem. Kommande kampanjer, nya riktlinjer eller andra viktiga nyheter som kan påverka hur kunderna upplever varumärket, måste kommuniceras och implementeras.

Genom att kunna följa vem som inte har läst en viktig nyhet går det snabbt agera och lösa problemet. I vår plattform får ni full kontroll över att information når dess avsedda mottagare. Genom att kombinera läsloggningen med funktionen checklistor får ni en helt unik överblick och kan förvissa er om att hela kedjan kan, vet och gör rätt saker – varje dag.

Med vår plattform skapar ni med andra ord de bästa förutsättningarna för alla medarbetare i er kedja att leva upp till ert varumärkeslöfte i alla möten med era kunder.

Rapporter

All data finns alltid direkt tillgänglig i vår plattform och ni kan när som helst skapa rapporter som kan skrivas ut eller sparas. Rapporterna skapas helt efter era behov och ni kan både göra rapporter på övergripande kedjenivå och detaljerade rapporter ner på sid- eller användarnivå.

Med statistik kan ni enklare ställa krav på medarbetare och franchisetagare om att de är skyldiga att hålla sig uppdaterade, och att de exempelvis måste verifiera att de tagit del av minst 95% av den information som delats med dem. Denna typ av krav kan med fördel skrivas in i handböcker och manualer.