Colorama

kundberättelse

Introduktion

Sammanslagning av två varumärken till Nordens största färgfackhandelskedja krävde tydlig intern kommunikation, transparens och kontinuitet. Coloramakedjan bildades i början av 2007 efter en sammanslagning av de nationella frivilligkedjorna Spektrum och Färgtema. Med ca 165 butiker i Sverige och inköpssamarbeten i Norge och Finland är Colorama Nordens största oberoende färgfackhandel.

Utmaning och behov

Gemensam inköpskraft är en av de omedelbara och uppenbara fördelarna när man bygger en kedja, men som medlemsägd kedja under starkt gemensmt varumärke finns det många hinder att övervinna. Ett av de största ligger i att driva igenom centralt samordnade aktiviteter, vilket för en centralt ägd kedja sällan är ett problem.

Att skapa ett butiksnätverk av enskilda butiker, med egen historia och lokalt förankrade varumärken och egna system och rutiner, kräver en mycket hög nivå av samarbete, tydlighet och kommunikation. Så med över 1000 anställda från Ystad till Kiruna var Colorama helt på det klara med att effektiv intern kommunikation och en gemensam plattform för samarbete skulle vara kritiskt för kedjans framgång.

Lösning & effekt

Med Chainformation har Colorama möjlighet att nå ut till alla sina butiker med snabb och enkel tillgång till aktuell och kritisk information. Med inbyggd statistik för läsning kan man hela tiden vara säker på att all information har nått ut OCH blivit läst. Med ett konsekvent arbete kring internkommunikation och att supportera butikerna har man idag lyckats bygga det starkaste varumärket i sin bransch. Medlemmarna kan driva sina butiker mer effektivt eftersom de alltid har tillgång till den senaste informationen, prisförändringar, nya leverantörsavtal, kampanjunderlag, bild- och mediabank m.m. För butikerna emellan är Chainformation kanalen där man har gemensamma chattgrupper, man efterlyser varor mellan butikerna och driver aktuella frågor i öppna forum.

Med SingleSignOn – integrationer mot rapportverktyg, affärssystem, e-learning och andra tredjepartssystem kan butikerna dessutom nu snabbt komma åt alla de verktyg de behöver i den gemensamma plattformen.

Vi behövde en intelligent digital plattform som underlättade den dagliga kommunikationen och som kunde styra och utbilda vår organisation om vårt varumärkeskoncept.

Anders Lundblad
Marknadschef