Hur redo är din kedja inför årets viktigaste kampanjdag?

posted in: Blogg | 0
Årets stora konsumenthögtid står inför dörren – Black Friday – och fyra av tio handlare kommer att ha någon form av kampanj enligt Svensk Handels prognos. Det är årets viktigaste kampanj och allt måste stämma – men hur vet du att hela butikskedjan är redo?

Black Friday är årets stora shoppingdag, konsumenterna ser möjligheter att fynda julklappar. Varannan konsument planerar att handla och många butikskedjor investerar stora resurser i kampanjer. – Handeln är på tårna och vi bedömer att Black Friday kommer att fortsätta att växa kraftigt. De undersökningar vi gjort indikerar att omsättningen under Black Friday i år växer med mellan 18 och 25 procent. Black Friday är ett utmärkt tillfälle för konsumenter att passa på att julhandla och jag utesluter inte en ännu större tillväxt, säger Johan Davidson som är chefsekonom på Svensk Handel.Startskottet på julhandeln

Black Friday startade i USA och infaller dagen efter högtiden Thanksgiving. På senare år har shoppingdagen även fått fäste i Sverige. Förra året startades dock en motrörelse – White Monday – en kampanj som fokuserar på att motverka konsumtionshets och förespråkar cirkulär ekonomi. Oavsett om en butik kampanjar för White Monday eller Black Friday ställs det höga krav på förberedelser för att kunna maximera kampanjens genomslag. Som marknadschef för en butikskedja är det avgörande att du kan kontrollera och få kvittens på att alla är redo och att allt är klart för kampanjen.

Processer och system säkrar dina kampanjer.

Att ett tillfälle som detta blir succé ställer stora krav. För att lyckas med kampanjer måste interna rutiner och processer vara på plats för att snabbt kunna styra hela kedjan i den riktning som krävs. Alla berörda måste kunna nås med aktuell och korrekt information i tid. Om inte de centrala funktionerna styr detta nyhetsflöde riskerar du feltolkningar och desinformation. Därför behöver du ett enkelt och pålitligt system som talar om för dig att allt är säkrat och klart.

Fem sätt att säkra din kampanj med digitala stödsystem:

1. Ögonblicklig kvittens
Med en mobilbaserad tjänst får du ett ögonblickligt kvitto på att relevanta medarbetare tagit del av kampanjinformation – en viktig bekräftelse på mottagande och tillgång till kampanjmaterialet. 

2. Upptäck avvikelser i tid
Med hjälp av digitala checklistor blir avvikelser i förberedelser för kampanj tydliga – du kan åtgärda i tid, ett enkelt sätt att förhindra att små problem växer sig större.

3. Kampanjmaterial används rätt
Med digitala checklistor säkrar du att kampanjmaterial används som det är tänkt, du kan koncentrerar dig på att optimera investeringen! Till exempel kan en medarbetare bifoga ett foto på Black Friday-skyltningen direkt i checklistan. På så sätt blir det enkelt för dig som är ansvarig att vara helt säker på att alla butiker är skyltade och redo för kampanjstart. 

4. Slipp pappersbaserade listor
Med digital checklista i molnet slipper du skapa och skicka pappersformulär eller excelfiler till butik och personal. Istället blir medarbetarna meddelade och påminda direkt i sina mobila enheter, du får en status, kan återkoppla och lägga krutet på det som är viktigt.

5. Glada kunder = starkare varumärke
Sammantaget ökar detta sannolikheten att kunden får en bättre helhetsupplevelse eftersom samtliga i kedjan vet precis vad kunden förväntar sig före, under och efter besöket hos er. Något som i sin tur leder till att stärka varumärket, öka lojalitet och ge fler positiva recensioner.

Med stödsystem som både du och dina medarbetare kan lita på ökar chanserna att ni når försäljningsrekord på årets viktigaste kampanjdag.

Lämna ett svar