Gym/Fitness/Aktivitet

Digitala verktyg för kvalitetsstyrning av dagliga driftrutiner på era gym.

Att driva och utveckla en kedja med anläggningar för olika aktiviteter som gym, klättercenter, padelhallar eller yogastudios kräver att ni centralt håller koll på många olika aspekter av verksamheten. Att se till så era franchisetagare och anläggningschefer kan driva den lokala verksamheten i enlighet med ert varumärke och koncept och leverera en konsekvent kundupplevelse bör ligga högst upp på prioriteringslistan, oavsett om ni har fem eller 5 000 enheter.

Men att balansera enhetlig kvalitet och service, hantera komplexa driftsrutiner och samtidigt ge stöd till personal kan vara en stor utmaning. Kommunikation och koordination av dessa uppgifter och förväntningar över hela kedjan kan vara svårt att genomföra effektivt.

För aktivitetsbaserade verksamheter är intäkterna direkt kopplade till förmågan att behålla medlemmar. Hög medlemsomsättning är kostsamt och ofta ett tecken på att allt inte går enligt plan.

Mycket kan gå snett – men det vet du
Det finns massor med saker som kan gå fel varje dag, så att implementera och upprätthålla ett stöd för löpande kvalitetskontroll kommer att ge era Enheter de verktyg de behöver för att leverera en överlägsen kundupplevelse tvärs över hela kedjan.

Utöver kundnöjdhet kan effektiva dagliga rutiner också förhindra skador för medlemmar, eliminera dyra reparationer och hålla dåliga kundrecensioner borta från sociala media. Om COVID-19 har lärt oss något, är det att nya situationer kan utvecklas snabbt och att en synkroniserad kommunikation och gemensamma åtgärder är av största vikt. De varumärken som inte visar kunder och medlemmar att de har koll på dessa frågor kommer att bli ratade.

Allt kokar ner till dagliga rutiner och att följa utarbetade standarder

Kvalitetskontroll och driftstöd är alltid centralt för kedjans utveckling.

Viktiga och uppenbara moment som driver kundnöjdhet; att all utrustning är ren, säker och fungerar ordentligt, att duschar och omklädningsrum rutinmässigt rengörs och desinficeras, att kylarna fylls på och att handduks- och avfallskorgar töms regelbundet.

Det är inte raketvetenskap, men som franchisegivare är jag säker på att ni upplevt att implementering av standarder i kedjan ibland kan kännas som det. Ni har sannolikt också en myriad av andra återkommande rutiner att tänka på, men hur ser ni till att de utförs enligt ert konceptuella ramverk?

Det måste finnas manualer, instruktioner, rutiner och checklistor – ni har förmodligen redan detta på plats. Men hur smidigt är pappersbaserade checklistor, chattappar och floder av e-postmeddelanden och Excel-filer i den dagliga verksamheten?

Dags att uppgradera med digitala verktyg.

Med ett digitalt, appbaserat verktyg för uppgifter och checklistor kan personalen lätt vägledas i att genomföra dagliga lokalronderingar, undersöka och verifiera att all utrustning är okej och att omklädningsrum är rena och städade etc.

Checklistor kan schemaläggas så pushnotiser automatiskt meddela personalen vid fastställda tidsintervall. Varje kontrollpunkt som inte är upp till standard kan anges som INTE OK och ett foto kan läggas till. En avvikelserapport genereras automatiskt och närmaste chefen kommer att meddelas för vidare åtgärder. Kedjans centrala funktioner har tillgång till fullständiga, kedjeövergripande rapporter i realtid.

För ännu bättre vägledning och kontroll kan QR-koder användas för att säkerställa så alla områden kontrolleras i rätt ordning med en obligatorisk QR-scanning på plats. För att ytterligare stödja personal på jobbet finns länkar till relevanta avsnitt i driftmanualerna direkt tillgängliga från den digitala checklistan. Det uppstår inga förseningar, ingen administration och allt är helt spårbart och loggat.

Ett effektiv stöd för personal och on-boarding av nya medarbetare.

Digitala handböcker och manualer tillgängliga på mobila enheter i kombination med interaktiva checklistor ger personal ett effektivt stöd i det dagliga arbetet, och de som är nya på jobbet kan hjälpas i sin on-boarding. Pressen minskar på den centrala supporten när många rutinfrågor finns snabbt tillgängliga och sökbara.     

Ta steget framåt

Är du redo att se hur Chainformation kan hjälpa din gymkedja att bli mer effektiv? Boka en demo idag och upptäck hur Chainformation kan förvandla din verksamhet, en enhet i taget.

Allt finns på ett ställe

Allt detta hanteras digitalt i Chainformation-plattformen. Med rollbaserade behörigheter, flera språk och 24/7 åtkomst via vilken dator eller mobil enhet som helst, är information tillgänglig när och var den behövs. Inbyggda digitala checklistor och uppgiftshantering ger personalen effektiva verktyg för att hantera alla återkommande rutiner och att-göra-listor utan papper eller dussintals e-postmeddelanden.

N

Personalhandbok

N

Utbildningsvideor

N

Manualer för utrustning

N

Att-göra-listor

N

Koncept- och driftsmanualer

N

Leverantörsavtal

N

Rutinbeskrivningar

N

Marknadsföringsmaterial

N

Lathundar

N

Digitala checklistor

N

...och mer.

Läs mer om plattformens olika egenskaper och funktioner.

Digitala verktyg för stöd och kvalitetskontroll av dagliga rutiner

Med Chainformation blir er dagliga verksamhet ute på enheterna smidigare och mer effektiv. Vi ersätter krångliga pappersbaserade listor, gula notis-lappar och otaliga e-postmeddelanden och Excel-filer med digitala standardrutiner, manualer och checklistor i en smidig App.

Våra anpassningsbara checklistor kan schemaläggas så att personalen blir medveten om uppgifter vid bestämda tidpunkter. Eventuella avvikelser kan lätt markeras, fotograferas och rapporteras automatiskt till rätt avdelning/ledning. Huvudkontoret har ständig tillgång till insikter och rapporter i realtid från hela kedjan.

För ytterligare precision kan QR-koder användas för att garantera ordningsföljd vid revisioner och dagliga kontrollrundor. För att stödja personalen finns länkar till relevanta avsnitt i verksamhetshandböckerna tillgängliga direkt i checklistan. Allt detta gör att du slipper onödiga förseningar och säkerställer fullständig spårbarhet.