Spårning och analys

Användarloggning och läsning av rapporter

Att kunna dela information på en smart plattform är bra, men att veta att informationen faktiskt läses är ännu bättre.

All användaraktivitet på vår plattform loggas automatiskt. Med den inbyggda statistikmodulen kan chefer snabbt skapa rapporter och få en omedelbar överblick över vad som händer i systemet. Med några få klick kan du ta reda på hur många användare som är aktiva, när de loggar in, vem som inte loggar in tillräckligt ofta och vem som läser vad.

Vad läste dina anställda inte?

Informationsflödet i nätverket är helt avgörande för att effektivt driva ditt företag mot expansion och lönsamhet. Om de anställda agerar och fattar beslut på grundval av felaktig eller bristfällig information riskerar du operativa avvikelser som kan skada både varumärket och kundupplevelsen.

Därför är det viktigt för ledningen att veta att all personal i butiker och restauranger har läst all information som är avsedd för dem. Marknadsföring och kampanjer, nya riktlinjer och andra viktiga nyheter kan påverka hur kunderna upplever ditt varumärke, men de måste först kommuniceras och implementeras i alla delar av ditt nätverk.

Genom att kontrollera vem som inte har läst viktiga nyheter kan du agera snabbt och lösa problemet. Du har full kontroll över om informationen tas emot. Genom att kombinera läsrapporter och användarloggning med vår digitala checklista får du en helt unik överblick som gör att hela organisationen känner till, förstår och gör rätt saker – varje dag.

Detta kommer att hjälpa varje plats att leverera konsekvent när det gäller kundinteraktioner och kunderna kommer att känna sig nöjda eftersom deras förväntningar uppfylls.

Överensstämmelse och rapportering

All data är tillgänglig direkt i vår plattform och du kan skapa rapporter som kan skrivas ut eller sparas när som helst. Rapporter kan skapas enligt dina behov på en övergripande nätverksnivå eller så kan du gå ner till en enskild sida eller användarnivå.

Med hjälp av statistiken kan du kräva att anställda och franchisetagare håller sig uppdaterade eller ange att de till exempel måste ha läst minst 95 % av den information som delas med dem.