Rollbaserade behörigheter

Behörigheter i synk med ER organisation.

Vi erbjuder flera varianter för att segmentera användare och tilldela dem olika åtkomstnivåer baserat på arbetsroller, funktion och ansvar. Smarta inställningar gör att ni själva enkelt kan anpassa plattformen helt och hållet till er verksamhet – inte tvärtom. Nedan är en lista på de olika egenskaper som kan specificeras och användas för att styra rättigheter för olika användarroller. Man kan välja att endast aktivera några få egenskaper eller ange ett obegränsat antal varianter under varje egenskap.

N

Roll/Funktion (Platschef, Regionsansvarig, Personal etc.)

N

Geografi (land/stat/region)

N

Varumärke eller dotterbolag

N

Operativ enhet (t.ex. butik eller restaurang)

N

Kluster (t.ex. multi-unit ägare)

N

Enskild person

Styr det interna informationsflödet precis som du vill

Chainformation erbjuder nästan obegränsade möjligheter att styra tillgången till information och funktioner utifrån storleken på er organisation, användarnas olika behörigheter och i förhållande till deras funktion/arbetsbeskrivning.

Information kan delas baserat på specifika Roller på utvalda enheter, eller till alla enheter i ett visst land eller affärsområde/varumärke. Givetvis går det även att dela information på medarbetarnivå för att nå en eller ett par utvalda nyckelpersoner. Denna smarta funktionalitet säkerställer att enskilda användare bara behöver hantera information som är relevant för deras jobb – varken mer eller mindre. Det är både enkelt och säkert. För internationella verksamheter finns flerspråkstöd.

Struktur för intern kommunikation

I plattformen är det också möjligt att skapa interna understrukturer där anställda kan tillåtas kommunicera inom sin arbetsenhet, eller inom ett kluster av enheter, medan regionchefer eller anställda på huvudkontoret får dela information med sin egen region eller hela kedjan.

Alla behörigheter hanteras via smarta inställningar och ni anpassar enkelt plattformen efter hur er verksamhet utvecklas över tid.