Revisioner och inspektioner

Ett integrerat socialt nätverk för att stödja samarbete

Social interaktion på nätet blir allt viktigare, särskilt på arbetsplatsen. Men hur tillfredsställer du de anställdas sociala behov utan att förlora insyn och kontroll?

Med Chainformation kan användarna lätt känna igen gränssnittet eftersom det är baserat på andra sociala plattformar, och de kan börja dela inlägg, foton, kommentarer, likes, taggar med mera utan någon utbildning. Ännu bättre är att du som systemägare bestämmer i vilken utsträckning anställda kan skapa och dela inlägg. Innehåll som delas i systemet kan inte “av misstag” delas utanför din organisation.

Helt anpassningsbara kommunikationskanaler

Du kan tillåta att social kommunikation är öppen, begränsa den så att användarna bara kan kommunicera med jämnåriga eller till och med ta bort funktionen helt och hållet för utvalda användargrupper. Det är också möjligt att skapa ett kluster av enheter, så att till exempel alla butiker eller restauranger med samma ägare kan interagera med varandra.

Vi garanterar också att du har full äganderätt till all information och att inga “nyfikna” ögon eller andra enheter får tillgång till den.

Automatiska nyheter i det sociala flödet

Viktiga uppdateringar och nyheter som delas på plattformen genererar automatiskt inlägg i de anställdas flöden. De kan lämna kommentarer och frågor som skapar meddelanden till innehållsägaren.

För ämnesspecifika diskussioner finns också forumfunktionen, där alla eller ett urval av anställda kan ta upp problem eller frågor och föreslå lösningar.

Hantera kommunikationen över hela kedjan på dina villkor – uppifrån och ner, mellan avdelningar eller med de personer du väljer. Det är du som bestämmer reglerna.