Digitala checklistor

Checklistor som får jobbet gjort!

Älska dem eller hata dem, men checklistor är kraftfulla grejer för att få saker gjorda , verifierade och avvikelser spårade – inte minst i en kedja med utspridda enheter. Chainformation har digitala checklistor, uppgiftshantering och formulärbyggare, allt är helt anpassningsbart för era specifika behov. Här är några vanliga exempel på aktiviteter och rutiner som kan stödjas och förenklas.

N

Dagliga rutiner för öppning och stängning

N

Kontroll av rengöring och städning

N

Genomförande av kampanjaktiviteter

N

Brandskydds- och säkerhetsronder

N

Interna undersökningar, tester och enkäter

N

Rutiner varje vecka, månad eller kvartal

N

Rutiner vid nyöppning av enheter

Se till att rutinuppgifter faktiskt slutförs.

Med digitala checklistor kan du upprätthålla efterlevnaden av kedjans koncept och standarder, driva konsekvent hög kvalitet genom att säkerställa så kritiska driftsrutiner genomförs, verifieras och avvikelser hanteras. För personalen ger checklistor stöd och vägledning när det kommer till vad de behöver göra, hur och när de behöver göra det. För nyanställda är detta ett viktigt stöd i deras on-boarding.

En checklista i Chainformation kan skapas för alla typer av återkommande aktiviteter och uppgifter.
– Ställ in vilken roll eller funktion som är ansvarig för att slutföra.
– Ställ in återkommande scheman för när och hur ofta checklistan automatiskt kommer att aktiveras.
– Ställ in Obligatoriskt foto för visuell verifiering av valda kontrollpunkter.

Anställda fyller i en checklista genom att ange “OK” eller “Inte OK” för varje kontrollpunkt. De kan skriva kommentarer och bifoga bilder eller filmer med ytterligare information eller som bevis på att uppgifter är genomförda.

Checklistor kan skapas centralt och delas till alla enheter i kedjan, eller specifika listor för utvalda enheter. Alternativt kan man skapa mallar för lokala enheter att anpassa och ta ägarskap av. Checklistor kan också visas på olika språk beroende på vilket land de delas till.

Omfattande rapporter ger både den centrala- och lokala ledningen information och återkoppling om avvikelser eller checklistor som inte har slutförts i tid. Rapporter skapas i realtid så att korrigerande åtgärder kan vidtas innan ett mindre problem förvandlas till ett stort problem.

Tillgång till rapporter och data kan anpassas och all data kan nås live via vårt API-gränssnitt.

Formulär

Med den integrerade Formulär-modulen kan du skapa interna onlineformulär och publicera dem till utvalda målgrupper eller individer. Alla svar kan ses i en liverapport eller exporteras till Excel. Eliminera e-post med bifogade filer och långa väntetider genom att tilldela formulär till utvalda teammedlemmar. Skapa smarta formulär med villkorlig logik med några få klick.

Typiska uppgifter som kan automatiseras och lösas med formulär inkluderar:

  • Interna undersökningar och enkäter
  • Inbjudningar till event, utbildningar m.m.
  • Fel- och avvikelserapporter för utrustning, leveranser m.m.
  • Supportförfrågningar
  • Kampanjuppföljning och utvärdering
  • Personalintroduktion och kunskapstester

 

Uppgifter/Task manager

Skapa uppgifter och tilldela utvalda användare för slutförande med eller utan deadlines. Integrerade statusrapporter för full översikt över alla uppgifter och påminnelser kan skickas till direkt de som ligger efter deadline.

Åtkomstnivåer tillåter lokala chefer (franchisetagare) att skapa, tilldela och övervaka uppgifter för sin lokala personal. Centrala chefer kan dela uppgifter över hela kedjan.