Funderar du på att skala upp din verksamhet genom franchising? Planera rätt!

posted in: Blogg | 0
Ett sätt att skala upp ditt företags affär är genom att låta andra företagare bli del av den. Detta är en väg som lämpar sig väl för vissa entreprenörer och affärskoncept – men som naturligtvis är helt fel väg att gå om du har svårt att lämna förtroendet åt andra att förvalta och bygga ditt varumärke. Om det senare inte avskräcker dig är det emellertid affärskritiskt, och en framgångsfaktor att kommunikationen mellan dig och dina kommande franchisetagare fungerar effektivt och stödjer era ömsesidiga målsättningar.

Franchising – ett allt mer populärt sätt att växa

I Sverige omsätter franchiseföretagen sammanlagt 277 miljarder SEK* och näringen växer med drygt 10 % årligen*. I sin helhet står den för 5,6 % av landets BNP*, och bidrar till 144 000 arbetstillfällen*. Detta gör den således både betydande och lockande ur många hänseenden. Hur attraktiv den än må vara är dock valet och processen att hyra ut sitt varumärke och affärskoncept inte alltid helt okomplicerad. Går du i dessa tankar gör du klokt i att vara väl förberedd på att du som entreprenör har en hel del formaliseringsprojekt framför dig. Men har du rätt affärskoncept och är villig att ta itu med alla processer det medför – finns såklart också fantastiska möjligheter för dig och dem du väljer att ingå avtal med.

Tips till dig som vill veta mer om franchising

Om du vill få en god bild över vad som krävs av dig som blivande franchisegivare så finns mycket information att inhämta hos Svensk Franchise som är en intresseorganisation som sedan 40 år verkat för att franchise som företagsform, ska utvecklas och bedrivas klanderfritt. Det är en medlemsorganisation för både dem som är franchisegivare och de som är franchisetagare. Utöver denna organisation finns även företag som specialiserat sig på att hjälpa franchisegivare i olika skeden, t ex att komma igång eller att få nya franchisetagare geografiskt, FranchiseArkitekt är en av de som erbjuder sådana tjänster. Utöver detta finns såklart även matnyttig litteratur som kan orientera dig i ämnet. Bland de mest läsvärda hör definitivt FranchisePraktikan av Jonas Ideström och Anders Fernlund.

Om du redan står i startblocken

Tillhör du dem som nyligen beslutat dig för att bli franchisegivare? Ja, då har du sannolikt kommit fram till att ditt affärskoncept går att replikera och sprida geografiskt och har potentiell ekonomisk bärighet att även försörja dina tilltänkta franchisetagare. Utöver det har du förhoppningsvis också skyddat ditt affärskoncept och varumärke på ett vis som gör att det inte kan missbrukas eller kopieras av obehöriga. Kanske har du även hunnit formalisera ditt koncept i den s k Handboken som ju är ryggraden i hela franchise-modellen. I så fall kan det vara bra att vara medveten om att detta dokument är minst lika viktigt som ditt franchiseavtal, då Handboken är en bilaga till avtalet. Vidare skyddar den dig och ger dig inflytande över dina franchisetagare eftersom du ensidigt äger oinskränkt rätt att förändra och uppdatera den utan att behöva omförhandla ert avtal.

Att bara ha en handbok och tro att den i sig skall fixa så alla franchisetagare gör rätt, är dessvärre en villfarelse. Du kommer att behöva “jobba in” era dagliga och viktiga rutiner under lång tid. Ju högre omsättning av personal ni har och ju snabbare du öppnar nya enheter – desto viktigare är det att du kan systematisera och kontrollera alla rutiner och uppföljningar, till exempel med digitala checklistor och handböcker i molnet.

När du kommit igång

Nu väntar dig andra slags utmaningar. Du måste t ex kvalitetssäkra ditt affärskoncept så att det efterlevs av dina franchisetagare. Du ska även förse dem med marknadsmaterial, utbilda och kompetensöverföra och brottas med kanske en av de största utmaningarna du som franchisegivare står inför – nämligen rekrytera och fasa in nya franchisetagare. Du kommer uppleva att alla dessa processer kräver kommunikation för att framgångsrikt implementeras. Kommunikationen måste dessutom fungera från båda håll då feed-back från dina enheter är nödvändig för att ni tillsammans ska kunna utvecklas och bli bättre. E-post, facebook och whatsapp är inte system som fungerar när man växer, det genererar mer jobb och förvirring än tydlighet. Du bör istället titta på lösningar som är byggda för kedjor i tillväxt.

Skapa rätt förutsättningar

Undersökningar* visar hur viktigt fungerande internkommunikation är både för franchisegivare och dess enheter. 81% av franchisetagare upplever t ex att avsaknaden av support från sin franchisegivare är det största skälet till missnöje. Det andra största skälet uppger 64% är bristande internkommunikation.

Därefter följer t ex otillräckligt stöd i form av marknadsmaterial samt vad man uppfattar är brutna löften m.m. Ju fler enheter ni blir desto mer växer behovet av effektiv kommunikation. För de franchisekedjor som tidigt implementerar ett stöd för detta ökar möjligheterna att agera mer effektivt, enhetligt och synkroniserat – något som i sin tur kommer återspeglas positivt i franchisekedjans varumärke och framgång.

Låter detta vettigt och intressant?

Då föreslår vi att du lyssnar på en av Chainformations grundare, Anders Hall när han gästar Franchisepodden, eller läs mer om hur några av våra kunder jobbar med dessa frågorna.

*Källa: HUI/SFF, BFA/Nat west franchise survey