Med formulärbyggaren skapar du interaktiva formulär genom att lägga till frågor och svarstyper med några klick. Flytta enkelt runt frågorna och se resultatet av dina ändringar direkt. Ett formulär består av ett eller flera fält med olika typer av input där svaren samlas direkt i systemets databas. Exempel på input är textfält, kryssrutor, radioknappar och så vidare. Du kan bygga ett obegränsat antal formulär med obegränsat antal frågor.

Exempel på vad Formulär kan lösa för uppgifter:

  • Interna enkäter och undersökningar
  • Inbjudningar och kallelser
  • Fel- och avvikelserapporter på utrustning, leveranser etc
  • Kampanjuppföljning/utvärdering
  • Egenkontroller i restaurang
  • Brandskydd- och andra säkerhetsronder
  • Tester och kunskapsprov
  • Ansökningar

Formulär delas sedan med olika Roller, Enheter eller personer. Mottagare får automatisk påminnelse med pushnotis. Du kan sedan enkelt följa alla svar som kommer in, filtrera och se statistik samt påminna alla de som ännu inte svarat.

Behöver dina formulär göra mer än att samla in samma information från alla användare? Behöver du olika formulärinnehåll som presenteras baserat på användarens preferenser/behov? Olika åtgärder eller alternativ baserat på hur de fyller i formuläret?

Du kan få det att hända med Villkorad logik!

Villkorad logik är lösningen för att bygga smarta, dynamiska, interaktiva formulär. Använd Villkorad logik för att dynamiskt ändra i formuläret, allt eftersom användaren fyller i det! Med Villkorad logik kan ditt Formulär bli smart och anpassa olika frågor efter hur mottagaren svarar.

Alla formulärsvar samlas i systemets databas och kan ses via Rapportmodulen. Du kan enkelt ställa in så inkommande svar skickas med epost till olika mottagare, även externt.

Rapporterna visar alla inkomna svar, fördelning, vem har svarat hur och vilka som ännu inte svarat alls – de kan då få en påminnelse. Formulär kan tidsstyras och hantera flera olika språk.