Ett bibiliotek för allt ert digitala material

Ett integrerat fil- och mediabibliotek gör det möjligt att ladda upp och dela alla typer av filer, media, program och bilder. Så snart en ny fil laddats upp eller uppdaterats så genererar plattformen automatiskt ett nyhetsinlägg i flödet för de användare som berörs, så att ingen skall missa några uppdateringar.

Ni laddar snabbt upp material med ”dra-och-släpp” och laddar upp flera filer på en och samma gång om ni vill. Om en fil behöver uppdateras eller bytas ut, ersätter ni den snabbt och alla länkar och hänvisningar förblir intakta.

Enkelt att hitta rätt fil i alla lägen

Med dynamiska taggar blir filerna enkla att hitta och samma fil kan hittas på flera olika sätt beroende på vad den sökande är ute efter. En marknadsbudget i en Excel-fil kan exempelvis hittas oavsett om du söker på taggen ”budget” eller ”marknadsföring”.

Biblioteket söker även igenom och indexerar all text i uppladdade filer så som PDF, Excel, Word och Powerpoint. Det betyder att en användare får sökträff på dessa dokument om ett eller flera sökord finns i innehållet. Ni behöver alltså inte skapa manuella sökord utan detta sköts helt automatiskt.

Rätt fil till rätt mottagare

Precis som med all annan information i plattformen ges filerna unika rättighetsinställningar så att ni kan säkerställa att rätt fil når rätt mottagare. T ex att marknadsmaterialet når butikscheferna i tid inför kampanjer, budgetdokumenten når endast ekonomiavdelningen på HK och de roliga bilderna från ert senaste personaleventet når alla i kedjan.

Delningsrättigheterna i plattformen möjliggör även att medarbetare kan ladda upp och dela filer lokalt på sin restaurang eller butik, eller i sitt kluster av flera restauranger eller butiker.

Ni har även möjlighet att skapa användarprofiler för externa användare så att de får möjlighet att ladda upp och ner filer, utan att komma åt resten av plattformen.