Säkerställ att dagliga rutiner verkligen blir gjorda

Med våra digitala checklistor kvalitetssäkrar ni era driftsrutiner och säkerställer att de genomförs, kontrolleras och följs upp. För medarbetare blir checklistorna ett stöd som enkelt och tydligt instruerar dem i vad de behöver göra och när det skall göras.

Checklistor kan enkelt skapas för alla slags aktiviteter, och det går att ställa in vilken roll som ansvarar för att fylla i checklistan, om checklistan skall vara återkommande, samt när och hur ofta listan skall dyka upp.

Att arbeta med en checklista

Så snart det finns checklistor att göra meddelas användaren med en notis. Via mobil, surfplatta eller dator fyller medarbetaren i checklistan genom att ange ”OK” eller ”Inte OK” vid varje kontrollpunkt. De kan skriva kommentarer och bifoga bild eller video som utökad information om avvikelser, eller som bevis på slutförd uppgift. Varje genomförd kontrollpunkt sparas med medarbetarens namn och ID. Olika medarbetare kan slutföra olika kontrollpunkter i samma checklista.

Varje kontrollpunkt kan dessutom länkas till stödinformation, till exempel ett avsnitt ur er handbok, utbildningsmaterial eller andra instruktioner, för att säkerställa att utförarens bedömning görs på rätt grunder. För ny personal är detta ett stöd då de därmed tryggt kan utföra kontroller utifrån rådande förväntningar.

Rapporter

Ingående rapporter ger närmaste chef och ledning information om avvikelser och om checklistor som inte slutförts i tid. Rapporterna skapas i realtid så att åtgärder kan vidtas i tid innan det växer till problem som riskerar drabba era kunder.

Åtkomst till rapporter och detaljnivå kan styras med rättigheter.

Exempel på aktiviteter som checklistor kan stödja:

  • Dagliga öppnings- och stängningsrutiner
  • Städkontroller
  • Kontroll av exponering och merchandising
  • Egenkontroller för restaurang
  • Brandskydds- och säkerhetsronder
  • Aktiviteter att utföra inför kampanjstart
  • Vecko-, månads- eller kvartalsrutiner

Med våra checklistor kan ni på ett tids- och kostnadseffektivt sätt styra kedjan i rätt riktning, samtidigt som era medarbetare får stöd och hjälp i det dagliga arbetet.

Se en 15 min demovideo hur detta kan se ut ”live”

Vill du se närmare hur det fungerar?

Boka en demo så hör vi av oss till dig! Vi gillar inte tjatiga säljare precis som du, är detta inte något för dig så lovar vi att inte störa dig igen.

Branch
Café/RestaurangButikServiceGym/fitnessAnnan

Läs gärna vår Privacy policy