This image has an empty alt attribute; its file name is colorama.png

”Vi behövde en intelligent mjukvaruplattform som underlättade den dagliga kommunikationen och som kunde styra och utbilda vår organisation om vårt varumärkeskoncept”

– Anders Lundblad, Marketing Director på Colorama

Sammanslagning av två varumärken till Nordens största medlemsägda kedja krävde tydlig intern kommunikation, transparens och kontinuitet

Coloramakedjan bildades i början av 2007 efter en sammanslagning av de nationella frivilligkedjorna Spektrum och Färgtema. Med ca 165 butiker i Sverige och inköpssamarbeten i Norge och Finland är Colorama Nordens största oberoende färgfackhandel.

Utmaning och behov

Gemensam inköpskraft är en av de omedelbara och uppenbara fördelarna när man bygger en kedja, men som medlemsägd kedja det finns många hinder att övervinna. Ett av de största ligger i att driva igenom centralt samordnade program, vilket för en centralt ägd kedja sällan är ett problem.

Att skapa ett butiksnätverk av enskilda butiker, med egen historia och lokalt förankrade varumärken och egna system och rutiner, kräver en mycket hög nivå av samarbete, tydlighet och kommunikation. Så med över 1000 anställda från Ystad till Kiruna var Colorama helt på det klara med att effektiv intern kommunikation och en gemensam plattform för samarbete skulle vara kritiskt för kedjans framgång.

Vår lösning

Med Chainformation kan Colorama ge alla sina butiker snabb och enkel tillgång till den gemensamma arbetsplattformen. Med ett konsekvent arbete kring internkommunikation och att supportera butikerna har man idag lyckats bygga det starkaste varumärket i sin bransch. Medlemmarna kan driva sina butiker mer effektivt eftersom de alltid har tillgång till den senaste informationen, prisförändringar, nya leverantörsavtal, kampanjunderlag, bild- och mediabank m.m.

Med integrationer mot rapportverktyg, affärssystem, e-learning och andra tredjepartssystem kan butikerna dessutom nu snabbt komma åt alla de verktyg de behöver i den gemensamma plattformen.

www.colorama.se

Vill du se plattformen live?

Ta 15 min och en kopp kaffe så demar vi online.
Vi hatar tjatiga säljare lika mycket som du, så om detta inte passar er lovar vi att inte störa dig igen.

Branch
Café/RestaurangButikServiceGym/fitnessAnnan

Läs gärna vår Privacy policy