Använder ditt kedjeföretag sociala nätverk för internkommunikation?

posted in: Blogg | 0

Vet du då vem som egentligen äger och har tillgång till alla era interna hemlisar?

Användarvänligheten, funktionaliteten och kostnadseffektiviteten i de stora internationella sociala nätverken lockar många företag att även använda dem för kommunikation med sina medarbetare.

I sociala nätverk kan vi alla komma till tals och dela med oss av egna och andras inlägg, filmer och länkar m.m. Detta är optimalt för det moderna konsensusdrivna företaget och förmodligen är det därför så många som också använder det, lägg därtill att det oftast är gratis. Men hur intern förblir egentligen den information vi väljer att dela i slutna grupper på dessa plattformar, och är det verkligen ”gratis”? Priset kan vara högt.

Den senaste tiden har världen skakats av nyheten om hur Facebook, ett av de mest väletablerade sociala nätverken, låtit externa organisationer få ta del av sina användares data utan dess kännedom eller direkta medgivande. Vare sig detta skedde avsiktligt eller oavsiktligt är det för många en väckarklocka med hänsyn till integritet och tillit. Många användare överväger till följd av det inträffade nu att lämna Facebook. Se artikel på Aftonbladet.

För många företag skulle det kunna få allvarliga konsekvenser om affärskritisk och sekretessbelagd information som delats på sociala nätverk sedan skulle delas vidare med icke avsedda användare. Ändå väljer många kedjor världen över att kommunicera med sina butiker och medarbetare på sociala nätverk, dagligen och oavbrutet.

Tillhör du något av de kedjeföretag som också gör det men som nu har börjat överväga alternativ?

Chainformation erbjuder en molntjänst för att driva operativ kvalitet genom hela kedjan. Tjänsten påminner i mångt och mycket om de miljöer sociala nätverk erbjuder men här försäkrar vi emellertid att din kedjas information förblir intern och endast når dess avsedda användare och ingen annan. Här kan du på samma vis som i ett socialt nätverk kommunicera och dela information mellan olika enheter och medarbetare. Dessutom kan du kan även begränsa geografiskt vilka enheter, eller valda roller på dem, som ska få ta del av vad.

Utöver den användarvänliga miljön och den funktionalitet som återfinns i sociala nätverk innehåller vår tjänst otroligt mycket mer som ert kedjeföretag har nytta av. Här hittar du t.ex. interaktiva checklistor, digitala driftshandböcker och spårningsfunktioner som bl.a säkerställer att den information som delats mellan de olika enheterna faktiskt blir läst.

Med Chainformations marknadsledande molntjänst för kedjeföretag får du inte bara en kraftfull plattform för internkommunikation utan även en lösning som ger konkurrensfördelar i form av att driften av kedjan blir både effektivare och mer kvalitativ. Processen att fasa in nya butiker och medarbetare går snabbare och belastningen på kedjans interna supportfunktioner minskar avsevärt.

Läs gärna mer på chainformation.se om hur vår molntjänst kan underlätta internkommunikationen och hur du kvalitetssäkrar viktiga rutiner och effektiviserar kedjans drift, oavsett om det rör sig om 5 eller 500 enheter. Och för all del – dela gärna detta inlägg med dina medarbetare alldeles oavsett vilket slags kommunikationsnätverk din kedja använder sig av idag.